podpora / Navrhnuté pre aplikácie M2M, Internet of Things (IoT), Industrial IoT a Smart Cities.

Prostredníctvom služieb podpory orientovaných na zákazníka sa spoločnosť Proscend snaží poskytovať rôzne produkty a riešenia LTE, xDSL a SHDSL, aby zaistila spokojnosť zákazníkov a splnila očakávania našich globálnych partnerov.

sales@proscend.com

Váš partner pre priemyselný IoT

podpora

Najlepšia technická podpora je základnou hodnotou spoločnosti Proscend.

podpora

Technická podpora a popredajný servis

Prostredníctvom služieb podpory orientovaných na zákazníka sa spoločnosť Proscend snaží poskytovať rôzne produkty a riešenia LTE, xDSL a SHDSL, aby zaistila spokojnosť zákazníkov a splnila očakávania našich globálnych partnerov.


Záruka na výrobok

● DOA (mŕtvy pri príchode)
Do 90 dní od dátumu odoslania bol výrobok potvrdený ako chybný výrobok, ktorý nie je možné zapnúť alebo inak nemôže správne fungovať.
 
● RMA (Autorizácia vrátenia tovaru)
Vadný výrobok po tom, ako bol na výrobok poskytnutý záruka viac ako 90 dní od dátumu odoslania.

Zásady služby

● Produkt DOA: Proscend poskytne bezplatnú výmenu nového produktu a náklady na vrátenie a odoslanie produktu klientovi znáša Proscend.
 
● Výrobok RMA v záručnej dobe: Proscend poskytne bezplatný servis. Náklady na odoslanie RMA späť do Proscendu nesie váš zákazník a náklady na odoslanie RMA späť ku klientovi znáša Proscend.
 
● Produkt RMA prekračuje záručnú dobu: Proscend bude poskytovať služby platenej opravy. Náklady na odoslanie RMA späť do spoločnosti Proscend sú na zodpovednosti vášho zákazníka a náklady na odoslanie RMA späť ku klientovi tiež na vlastné náklady.

Služba RMA

Pokiaľ ide o všetky výrobky vyrábané a predávané našou spoločnosťou, zodpovedáme za pomoc pri bezplatných opravách, obnove alebo výmene v súlade so záručnými podmienkami a počas záručnej doby z dôvodu materiálových chýb alebo funkčného poškodenia za bežných podmienok používania. Ak máte požiadavku na opravu, vyplňte žiadosť/opravný zoznam RMA.
 
Proscend sa púšťa do testovacích a opravárenských operácií a výrobok RMA by mal vrátiť do 14 pracovných dní po potvrdení. Ak nedokážeme vyhovieť včas, budete vopred informovaní.
 
Po dokončení opravy bude opravený výrobok vrátený podľa adresy, ktorú zákazník vyplnil v žiadosti / oprave RMA.

    Priemyselné ethernetové sieťové produkty a priemyselné riešenia internetu vecí | PROSCEND

    PROSCEND je zákaznícky orientovaný a technologicky orientovaný komunikačný podnik, ktorý aktívne plní svoju úlohu spájania sveta. Pokiaľ ide o skúsenosti v oblasti káblových a bezdrôtových sietí priemyselnej/komerčnej kvality, spoločnosť PROSCEND sa zaväzuje vyvíjať nielen špičkové produkty xDSL, ale aj najmodernejšie aplikácie pre dlhodobú evolúciu (LTE) a inteligentný systém správy siete.

    Spoločnosť PROSCEND ponúka zákazníkom od roku 1999 vysokokvalitné produkty a riešenia pre priemyselný ethernet a internet vecí (IoT), a to s pokročilou technológiou a 25-ročnými skúsenosťami, spoločnosť PROSCEND zaisťuje splnenie požiadaviek každého zákazníka.