Liên hệ chúng tôi | Proscend Communications Inc.

PROSCEND không chỉ cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kết nối Internet of Things (IoT) tối quan trọng, mà còn cung cấp nền tảng quản lý mạng và thiết bị để đảm bảo Internet đáng tin cậy và dữ liệu an toàn trong các môi trường đòi hỏi khắt khe để triển khai ở mọi quy mô, mọi nơi.

sales@proscend.com

Đối tác IoT công nghiệp của bạn

Liên hệ chúng tôi

Được thiết kế cho các giải pháp truyền thông quan trọng, Internet vạn vật (IoT) và IoT công nghiệp.

Liên hệ chúng tôi

Gửi yêu cầu ngay bây giờ