Liên hệ chúng tôi / Được thiết kế cho các ứng dụng M2M, Internet of Things (IoT), IoT công nghiệp và Thành phố thông minh.

PROSCEND là một công ty năng động và định hướng công nghệ tích cực đóng vai trò kết nối thế giới. Về kinh nghiệm trong các hệ thống mạng LAN / WAN, PROSCEND tự hào không chỉ hướng tới công nghệ xDSL hiện đại mà còn là công nghệ mạng doanh nghiệp và tích hợp chúng lại với nhau.

sales@proscend.com

Đối tác IoT công nghiệp của bạn

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Gửi yêu cầu ngay bây giờ